Home Search Results Lands Land with house வீட்டுடன் காணி விற்பனைக்கு|யாழ்ப்பாணம் (Land with House for Sale in Jaffna)

வீட்டுடன் காணி விற்பனைக்கு|யாழ்ப்பாணம் (Land with House for Sale in Jaffna)

M27F+2F2, Jaffna, Sri Lanka
Rs.60,000,000
Jaffna
Jaffna City
Property Type: Lands
Property Type: Land with house

யாழ் மத்திய பகுதியில் 2.5 பரப்பு காணியில் அமைந்த அழகிய வீடு விற்பனைக்கு இதில் 4 அறைக கால் 2 கிச்சின் அட்டாச் வாத்றூம் நவீனமயமாக்கியவை அழகிய முற்றம் சுற்றுமதில் நவீன கேற் இன்னும் மேலதிக விபரங்களுடனும் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது விலை 7 .கோடி பேச்சுவார்த்தைக்குட்பட்டது ஆதனம் உறுதி லேதிக தொடர்பு – 0765473606

ID: 16165
Published: January 7, 2023
Views: 382
076 * * * * * * * * *
Report abuse

  Send a message
  Add to favorites
  Add to compare
  Share on Facebook
  Share on Twitter
  © 2022 Wathupiti.lk - All rights reserved.
  Design by OnSolve