ඔබ ඔබේ දේපළ ප්‍රචාරණය කිරීමට ස්ථානයක් සොයනවාද?

Home Blog Guide ඔබ ඔබේ දේපළ ප්‍රචාරණය කිරීමට ස්ථානයක් සොයනවාද?
ඔබ ඔබේ දේපළ ප්‍රචාරණය කිරීමට ස්ථානයක් සොයනවාද?

ඔබ ඔබේ දේපළ ප්‍රචාරණය කිරීමට ස්ථානයක් සොයනවාද?

Wathupiti.lk යනු පහසු පියවර කිහිපයකින් පමණක් ඔබේ වෙළඳ දැන්වීම පළ කළ හැකි පහසු වේදිකාවකි.

මුලින්ම Wathupiti.lk එකේ Register වෙන්න ඕන. අපි ඔබට පහසු කර ඇත. ඔබට නව Wathupti.lk පැතිකඩක් නිර්මාණය කිරීමෙන් හෝ ඔබගේ පවතින Google හෝ Facebook ගිණුමෙන් ලියාපදිංචි විය හැක.

Vola!! Now you have officially registered for Wathupiti.lk. Next step is to add your property advertisement.   Select “Add new” or the orange color button “Add Listing”, and it will directly take you to the page where you need to add all your property details

We have included several property types where you could select one easily. Not only that even according to the district and city you can publish your advertisement.

කෙසේ වෙතත්, Wathupti.lk නව විශේෂාංග සමඟ සම්මුතියකට ලක්ව ඇති අතර, එය ඔබට වෙනත් වෙබ් අඩවි වල දක්නට නොලැබේ. ඔබගේ FB, Instagram හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාජ මාධ්‍ය පිටු සම්බන්ධ කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් වීඩියෝ එක් කළ හැක

එපමණක් නොව, ඕනෑම පාරිභෝගිකයෙකුට කරදරයකින් තොරව පරීක්ෂා කළ හැකි ඔබේ දේපලෙහි ගූගල් ස්ථානය ඔබට කෙලින්ම බෙදා ගත හැකිය.

ඔබේ වෙළඳ දැන්වීම් විස්තර එකතු කිරීමෙන් පසු ඔබට නිල් වර්ණ බොත්තම “ලැයිස්තුගත කිරීම එක් කරන්න” තෝරාගත හැක.

සුභ පැතුම් !! ඔබගේ දැන්වීම Wathupiti.lk හි දැන් ඔන්ලයින් ඇත !!

Sign Up To Receive The Latest Updates And News

© 2022 Wathupiti.lk - All rights reserved.
Design by OnSolve